Stop Loss-politik

Take Profit

En Take Profit-ordre bruges til at indstille et exit point når kursen bevæger sig i en favorabel retning. Hvis du mener at prisen for et valutapar vil stige eller falde til et bestemt niveau, men ikke ved hvordan det derefter vil bevæge sig, vil placering af en Take Profit-ordre lukke din handel, når valutaen når denne position.

Eksempel:

Hvis du køber EUR til 1,3300 og forventer at prisen vil stige kan du indstille en Take Profit-ordre til at sælge til 1,3350. Når markedet når 1,3350 udføres din Take Profit-ordre og positionen lukkes.

Stop Loss-ordre

En Stop Loss-ordre gør det muligt for den handlende at sætte et exit point for en tabende handel når man definerer sin risiko og kompenserer ved at handle i overensstemmelse hermed. Dette tilføjer et beskyttelsesniveau for den handlende, hvilket sikrer at man ikke mister mere end man er i stand til at håndtere, hvis en markedsposition falder. *

Eksempel:

Hvis du køber EUR til 1,3300 og forventer at prisen vil falde, kan du indstille en Stop Loss-ordre til at sælge til 1,3250. Når markedet når 1,3250 udføres din Stop Loss-ordre og positionen lukkes..

Limit-ordre

En Limit-ordre bruges til at åbne en position (eller eksponering) med en ordre til køb eller sælg et symbol til en forudbestemt kurs. En Limit-ordre to type betyder at en handlende ønsker at købe eller sælge til en bedre pris end markedsprisen.

Eksempel:

EUR/USD-kursen er 1.33. Hvis den handlende ønsker at købe EUR/USD når prisen er mere favorabel kan hun sætte en grænse til at købe EUR/USD til 1,32.

En Stop Limit-ordre bruges til at åbne en position (eller eksponering) med en ordre om at købe eller sælge et symbol til en forudbestemt kurs. En Stop Limit-ordre betyder at den handlende ønsker at købe eller sælge til en ringere kurs end markedskursen..

Eksempel:

EUR/USD kursen er 1,33. Hvis den handlende ønsker at købe EUR/USD når prisen er mindre favorabel for køb, kan de sætte en grænse for at købe EUR/USD til 1,34.

If Done-ordre

En If Done-ordre bruges til at åbne en Limit-ordre eller Stop-ordre, hvis markedet når en bestemt position og et specifikt køb eller salg foretages. Hvis det sker, vil en If Done-ordre specificere de fremtidige grænser for valutakursen efter dit valg.

Eksempel:

Markedskursen er 1,3300. En Limit-ordre er indstillet til at købe, hvis markedet når 1,3200. En If Done-ordre kan indstilles til at placere en Stop Loss-ordre ved 1,3100 og en Take Profit-ordre ved 1,3300 hvis købet af euro sker ved 1,3200.

*I tilfælde af intense kurssvingninger vil Stop Loss-ordren blive udført ved den mest fordelagtige kurs for den handlende, som har overskredet Stop Loss-grænsen. Dette kan forekomme mens markedet er åbent eller i en periode, hvor markedet er lukket for den givne vare eller valuta. I disse situationer vil ordren blive gennemført til den nærmeste markedskurs under udførelsen. En ordre/grænse garanterer ikke at en ordre vil blive gennemført til denne kurs.