Handelsparametre

Handelsændringer

I forsøget på til stadighed at forbedre din handelsoplevelse har XForex for nyligt udvidet sine handelsbestræbelser med flere varer og indekser der handles via CFD'er, og nu med aktiehandel og Bitcoin. Vores handelsbetingelser er blevet ændret i overensstemmelse med de leverage og marginfeatures der nu er tilgængelige per instrument. Dette medfører stor fordele i forbindelse med din handelsoplevelse, som:
  • Nye instrumenter
    Nu kan du handle med nye instrumenter med adgang til aktiemarkedet, markedet i fremtiden, og endda det virtuelle marked.
  • Beskyttelse
    Din kontobeskyttelse er blevet forbedret, da det nye system overvåger dine risikofaktorer per instrument, og derved medvirker til at forebygge, at din konto bliver justeret.
  • Bedre risikohåndtering:
    Med marginudregningerne, og vedligeholdelsesmargin per instrumentmed specifikke parametre per instrument– risikoudregningerne er per positioner, er i stigende grad præcise og beskytter din handel per instrumentsåvel som hele din konto.
Leverage

Leverage gør det muligt for dig at handle med meget større beløb end dit oprindelige investeringsbeløb, hvilket øger det potentielle afkast af din investering. Selvom muligheden for at tjene store profitter ved at bruge leverage er stor, så kan leverage også gå imod dig hvis markedet bevæger sig i den direkte modsatte retning af din handel. Handlende bruger normalt Stop tab & tag profitten for at undgå sådanne scenarier. Hidtil var den tilbudte leverage underlagt hele din egenkapital.

Eksempel

Størrelsen på dit indskud: $1,000
Egenkapital: $1,000
Tilbudt leverage: 1:400
DitLeverage-beløb er: 1,000 x 400 = $400,000

Leverage per Instrument

Leverage på aktiemarkedet er normalt meget lavere end på forexmarkedet.. Derfor bliver leverage nu tilbudt per instrumentnår vi går ind på dette marked. Det betyder, at hver enkelt position er leveraged i overensstemmelse med den leverage der er underlagt det specifikke instrumentsom du brugte til at åbne en position.

Tilgængelig saldo

Det giver dig mulighed for at holde tæt øje med den reelle værdi af dine handler når du har leverage per position. Hver gang du åbner en position, bliver den reelle værdi af din investering i denne position (ikke-leverag-beløbet i henhold til leverage per instrument) fratrukket din tilgængelige saldo. Det betyder, at du nu kan se din egenkapitals resterende tilgængelige saldo i realtid, og i ikke-leveraged værdier (tilgængelige for handel).

Egenkapital- anvendt margin

Eksempel

Størrelsen på dit indskud: $1,000
Leverage for Twitter: 1:20
Du åbner en Twitter-position for: $5,000
Din tilgængelige saldo: $1000 – [$5,000: 20] = $750

Margin

Marginparametret viser dig forholdet imellem din egenkapital og din nettoeksponering (summen af alle åbne positioner konverteret til kontoens grundvaluta). Så snart din margin overskrider den tilladte grænse, er din konto i fare for at blive justeret, og ALLE dine positioner eller dele af dine handler vil automatisk blive lukket. Af samme grund bliver dine marginer overvåget i realtid.

Egenkapital 
--------------------x 100
Eksponering 

Eksempel

Størrelsen på dit indskud: $1,000
Du åbner en Twitter-position for: $5,000
Egenkapital: $1,000
Din tilgængelige saldo: $750
Nettoeksponering: $5,000
Margin: (1000: 5,000) x 100 = 20%

Margin per Instrument

Fordi vi går ind på markedet med leverage per instrument, bliver den anvendte margin også tilbudt per instrument. Hvert instrumentfår nu sine egne marginalbegrænsninger, i henhold til den risikofaktor det repræsenterer, og i henhold til den anvendte leverage. Dette er oveni den samlede kontomargin [nævnt ovenfor], som fortsætter med at fungere som en indikator for din kontostatus. For at kunne hjælpe med at overvåge din margin per instrument, er der etableret et system til at overvåge din margin per instrument: vedligeholdelsesmarginsystemet.

Eksempel

Google margin: 0.3%
Pris per aktie: $1,228
Position åbnet: 10 Google aktier
Vedligeholdelsesmargin: 0.3% x 1,228 x 10 [Margin x eksponering] = $36.8

Vedligeholdelsesmarginsystemet

Vedligeholdelsesmargin er et automatisk system der skal beskytte dine kontoinvesteringer, og forhindre at din samlede konto bliver justeret ved at vedligeholde dine marginniveauer per instrument. Vedligeholdelsesmarginen viser den relative sum af alle marginer, og bliver justeret hver gang en position åbnes. Du kan overvåge din afstand til margin call-status ved at holde øje med din egenkapital og vedligeholdelsesmarginværdier.

Eksempel

Først åbner du en Google position - Din vedligeholdelsesmargin vil være $36.8.
Så åbner du en anden position for Twitter - Your Twitter vedligeholdelsesmargin er $123.4, men vil ikke blive vist.
Den relative sum vil blive vist.

Vedligeholdelsesmargin:        $160.2 = [123.4 +36.8]

Margin Call

Når summen af positioner fra et særligt symbol, i en særlig markedsretning, rammer dette symbols risikomargin, så vil positioner fra dette instrumentautomatisk begynde at lukke indtil en tilstrækkelig margin er blevet reetableret. Positioner vil begynde at lukke indtil en tilstrækkelig margin inden for det instrumenter nået, og øger hermed beskyttelsen af andre positioner såvel som kontoens samlede margin. Det at lukke positioner per instrumenthedder margin call.

Eksempel

Vedligeholdelsesmargin:        $160.2 = [123.4 +36.8]
Hvis din egenkapital er mindre end $160.2, så vil enten din Google eller Twitter positioner lukke (den position med det største tab vil lukke).

Egenkapital

Det nuværende faktiske beløb på kontoen, udregnet efter følgende formel: (Samlede kontoindskud) minus (samlede hævede beløb på kontoen) plus (lukket profit og tab) plus (åben profit og tab) plus bonus, omsat til kontoens grundvaluta.

Indskud – hævet + lukket profit&tab+ åben profit&tab+ bonus

Åben profit&tab

Åben profit & tab: Det samlede profit og tab af alle åbne positioner (plus rentegebyrer) omsat til kontoens grundvaluta.

Nettoeksponering

Nettoeksponering: Summen af alle åbne positioner omsat til kontoens grundvaluta.

Afventende bonus

Afventende bonus: Viser det bonusbeløb der vil blive overført til kapitalen, såfremt du overskrider de "XPoints, der skal opnås" inden for den angive periode..

XPoints, der skal opnås

XPoints, der skal opnås: Repræsenterer de XPoints du skal opnå inden for den angivne periode, for at du kan få den forventede bonus overført til din kapital.

Bonuskoder

Bonuskoder: Bonuskoder tilføjer forskellige kontantbonusser til en aktørs konto, afhængig af kodetypen. For at indløse en bonus skal handlere anvende den tilsvarende bonuskode, når der indskydes penge. For at tilgå siden Indskyd, skal du logge ind på WebTrader-platformen og klikke på fanen Indskyd. På siden Indskyd skal du indtaste en gyldig bonuskode i feltet 'Bonuskode'. Hvis du ikke har en gyldig bonuskode, forbliver dette felt tomt.